Periodiek contactmoment

  • 7 juli 2018

Om u als lid zo goed mogelijk te kunnen adviseren en begeleiden tijdens het sporten vinden wij het belangrijk dat we weten wat u als klant wilt. Dus welke doelen u wilt behalen, of u al op de goede weg bent.  Dit willen we graag met u bespreken d.m.v. het invoeren van periodieke  contactmomenten. Ook willen we binnen deze contactmomenten u fysieke metingen aanbieden. Deze metingen kunnen er toe bijdragen meer inzicht te verschaffen hoe u lichamelijk conditie op dat moment is.  Zo kunnen we op een later moment daadwerkelijk inzichtelijk maken of u vooruitgang boekt en of u uw persoonlijke doelen behaald.  Doordat we als sportcenter het erg belangrijk vinden dat wij u optimaal kunnen begeleiden is dit een service van ons uit. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Graag willen we van u weten of u geïnteresseerd bent hierin. Zo ja, laat dit weten aan Sander (sander@fysiosportcenterhapert.nl) zodat hij contact met u op kunnen nemen.

 

Glimlach

Ontwikkeling Phytalis | InFysio