Vakantierooster

  • 7 juli 2018

In verband met de vakantieperiode hebben we aangepaste openingstijden. In deze periode hebben we getracht zoveel mogelijk lessen door te laten gaan maar door vakantie van instructeurs en klanten zelf hebben we ook binnen het lesrooster kleine wijzingen aangebracht. Deze wijzigingen zullen per groepsles gecommuniceerd worden. Graag willen wij u erop attenderen wanneer u in deze periode zelf verhinderd bent, dit ook communiceert naar ons hetzij via de app, online of telefonisch. Zo kan er bij onvoldoende deelname tijdig naar de overige deelnemers kenbaar gemaakt worden dat de les vervalt.

 

Ontwikkeling Phytalis | InFysio